STOLNOTENISOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTU OBCE BOLERÁZ - DOSPELÍ       Apríl 24. 2021 -  II. ročník

Informácie o turnaji

Medzinárodný stolnotenisový turnaj jednotlivcov pre neregistrovaných hráčov 12 hodinový maratón


Aktualizácia 22.2.2021

Dôležitý oznam 

Vyhľadom na súčasnú situáciu ohľadom koronavirusu Covid-19 a nariadenia vlady SR o celoplošnom zákaze šprotovych akcii na celom územi SR od 1.10.2020 Vám s poľutovanim oznamujem, ze 
Nahradný termín je určený na 24.4.2021.


Ďakujem za pochopenie. V prípade otázok ma kontaktujte na 0950 807 215 denne
 od 8 00 - 21 00.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizátor:

Nadšenci stolného tenisu v Bolerázi v spolupráci s Betonármi z Horných Orešian

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termín a miesto:

24. April 2020 (sobota) o 09:00, kultúrny dom v Bolerázi 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program turnaja:


08:30 - 09:00 hod. - prezentácia hráčov

09 00 - 09 15 hod. - otvorenie turnaja, príhovor starostu, rozlosovanie hráčov do skupín

09:15 - 16:00 hod. - súťaž jednotlivcov v skupinách

11:00 - 12:00 hod. - obed 

16 00  - 17:00 hod. - večera (párky s horčicou + chlieb)

16:50 - 17:00 hod. - odovzdanie cien najlepším v ženskej kategórii

17 00 - 17 30 hod - vylosovanie tomboly ( zacastnit sa mozu  aj divaci aj fanusikovia) 

17:30 - 20.45 hod. - vyraďovacia fáza - pavúk

20:45 - 21:00 hod. - vyhodnotenie turnaja, odovzdávanie cien najlepším v mužskej kategórii 

od  21:00 hod. - tlačová konferencia 

Odhadovaná dĺžka turnaja 10 hodín . Na turnaji bude fungovat bufet s alko a nealko napojmi , prip pochutinami.   Pre divakov a fanusikov harcov   bude ako jedlo priparvena kapustnica, prip parky ktore si budu moct zakupit v bufete.  Časový program je iba informatívny. Organizátor môže v prípade časového sklzu alebo podľa počtu prihlásených zmeniť systém turnaja. Ide o celodennú akciu, nie je dôvod sa niekam ponáhľať. Po vyhlásení výsledkov bude tlačová konferencia.


Novinka:  Počas turnaja prebehne aj vylosovanie TOMBOLY s hodnotnými  cenami

- hlavna cena 43" TELEVÍZOR LG FullHD.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ceny:

 • prví štyria najlepší muži získajú poháre
 • prvé štyri najlepšie ženy získajú poháre
Víťazi musia byť prítomní na vyhlásení výsledkov, inak strácajú nárok na odmenu ! 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Systém turnaja:

Kategória muži sa bude hrať podľa 2 - stupňového modelu:
 • 1. súboje v základných skupinách
 • 2. vyraďovacia fáza - pavúk
 • Cena útechy sa hrať nebude

Kategória ženy ( 8 hráčiek) sa odohrá v jednej skupine systémom každá s každou a výsledky budú vyhlásene na základe tých istých kritérií ako v mužských skupinách . Ženy podla umiestnenia budú neskor nasadené aj do vyradovacej fázy spolu s mužmi.

KATEGÓRIA MUŽI:
1. ZÁKLADNÉ SKUPINY: Hrá v ôsmich základných skupinách na 6 -tich stoloch systémom každý s každým (v každej skupine bude maximálne 7 hráčov), na dva víťazné sety. Maximálny počet hráčov v turnaji je 56. Hráči v základných skupinách budú nasadení tak, aby sa hráči napr. z jedného klubu, partie nestretli spolu v základných skupinách, ostatní prihlásení sa rozlosujú. Hráči nebudú nasadzovaní do základných skupín podľa rankingu a ani podľa umiestnenia z predchádzajúceho turnaja. 


O víťazoch v základných skupinách rozhodú tieto kritéria:

 • 1. najvyšší počet získaných bodov
 • 2. najvyšší počet vyhratých setov
 • 3. najmenší počet prehratých setov
 • 4. vzájomné zápasy
2. VYRAĎOVACIA FÁZA (PAVÚK):
 • postúpia prví 4 najlepší hráči z každej skupiny + ženy
 • Hráči, ktorí skončia v základných skupinách na 5 - 7mieste nepostupujú a končia na turnaji. Samozrejme budeme radi pokial podporíte ostatných a zučastite sa záverečnej  tlačovej konferencie :-)

Hrá sa systémom K.O., na tri víťazné sety.

Zápasy vo vyraďovacej fáze sa odohrajú na šiestich stoloch. 

Hrá sa plastovými loptičkami Joola Prime*** 

Finálové zápasy prebehnú za asistencie špičkových ,,svetových rozhodcov". Systém bude vopred stanovený, nebude sa vôbec špekulovať a meniť niečo na poslednú chvíľu ... 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prihlášky:

Záväzné prihlášky na turnaj musia byť doručené spätne elektronicky emailom (miroslav.buchan@centrum.sk) alebo telefonicky (+421/950 807 215) na pozývací email, ktorý Vam bol odoslaný , nakoľko počet hráčov na turnaji je limitovaný. Po prihlásení Vám príde email o potvrdení registrácie (ak nepríde email o prihlásení, registrácia neprebehla) a do 48 hodín sa vaše údaje zobrazia aj v zozname prihlásených na tomto webe   www.turnaj-boleraz-dospeli.webnode.sk. Do 7 dní po prihlásení treba poukázať 10 eur v prospech účtu SK47 0200 0000 0036 2994 4256 alebo poštovou poukážkou na adresu, ktorá vám príde v prihlasovacom emaily. Ak neprebehne úhrada najneskor do 14.4.2021, budú vaše údaje presunuté do zoznamu náhradníkov a príležitosť dostane ďaľši hráč.  Prihlásiť sa a takisto aj prihlásenie stornovať je možné najneskôr do 14.4. 2021 (telefonicky alebo emailom) a bude vám vrátených 10 eur na váš účet. V prípade stornovania prihlášky po 14. Apríli 2021, si hráč musí za seba nájsť náhradu sám, inak celá suma prepadá v prospech organizátora. Hráči sa musia prihlásiť pri prezentácií v deň turnaja najneskôr do 8:45. Je možné sa prihlásiť aj na mieste, avšak iba za predpokladu, že nebude dostatočný počet prihlásených. Prihlásení hráči, ktorí nebudú v deň konania turnaja do 8:45 odprezentovaní, budú z turnaja vylúčení bez možnosti opätovného zaradenia. Meškanie, v prípade nepredvídaných okolností je potrebné telefonicky nahlásiť najneskôr do 8.45 v deň konania turnaja na telefónne čísla 0950 807 215.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyhlásenie:

Prihlásením na turnaj dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov novelizovaný zákonom č. 84/2014. Vyhlasujem, že som fyzicky spôsobilý/á/ absolvovať stolnotenisový turnaj a zúčastňujem sa ich na vlastné nebezpečie a vlastnú zodpovednosť. Beriem na vedomie, že organizátor nezodpovedá za stratu osobných veci. Účastník turnaja je povinný zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upozornenie:

Turnaj nie je poistený - každý účastník štartuje na vlastné nebezpečie s vedomím svojho zdravotného stavu a prípadné poistenie si zabezpečuje individuálne. Vážení účastníci stolnotenisováho turnaja, na tomto podujatí v priestoroch KD sa budú vyhotovovať obrazové snímky (fotografia) a obrazovo - zvukové záznamy (kamerový záznam) za účelom prezentácie, marketingové a mediálne účely. Vstupom do tohto priestoru dávate súhlas organizátorom stolnotenisového turnaja v Bolerázi, na filmovanie, fotografovanie a zvukové nahrávanie svojej osoby, ako aj na mediálne použitie takýchto záznamov podľa zváženia organizátora. V prípade nesúhlasu sa treba obrátiť na člena organizačného výboru. Súhlas je daný na dobu neurčitú - aby bol účel splnený a dobu archivácie v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archíve a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súhlas možno kedykoľvek písomne odvolať.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezervácia miest:

Turnaj je na pozvánky. Každý hráč ktorý dostal pozvánku a potvrdil ju mailom, telefonicky je zaradený do turnaja. Pokiaľ neuhradí startové najneskôr do 6.3.2020 je vyradený zo zoznamu a šancu dostavajú náhradnici v poradí v akom sa prihlasovali. Jednoducho povedané - kto sa skôr prihlási a uhradí štartové, ten bude hrať.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podmienky účasti:

Turnaj je určený výhradne len pre neregistrovaných hráčov, hobby hráčov a neaktívnych hráčov. Súťažia spoločne muži, ženy a mládež ktorá dovŕšila vek  14 rokov. Môžu sa prihlásiť hráči z Bolerázu ako i hráči zo širokého okolia. Radi privítame garážových a pivničných majstrov, rôznych virtuózov a samozrejme aj ťažkých betonárov a tvrdých ofenzívnych hráčov.

Turnaj nie je určený pre registrovaných hráčov a neregistrovaných hráčov aktívne hrajúcich rôzne ligy, krajské alebo okresné súťaže vrátane najnižších a žiackych súťaží. Na turnaji nemôžu hrať ani hráči, ktorí majú licencie a nehrajú aktívne.

Týmto hráčom nebude umožnené hrať na turnaji !!!

Môžu hrať i bývalí registrovaní a aktívni hráči, avšak iba za týchto podmienok:

 • Registrovaní hráči, ktorí hrajú alebo hrali 8. ligu a 9. ligu - musia byť odregistrovaní minimálne 5 rokov.
 • Registrovaní hráči, ktorí hrajú alebo ktorí hrali 7. ligu - musia byť odregistrovaní minimálne 10 rokov.
 • Registrovaní hráči, ktorí hrajú alebo ktorí hrali 6. ligu - musia byť odregistrovaní minimálne 15 rokov.
 • Registrovaní hráči, ktorí hrajú alebo hrali 5. ligu a vyššie si na tomto turnaji nezahrajú.
 • Neregistrovaní aktívni hráči, ktorí hrajú 8. ligu a 9. ligu. Ak ju niekedy hrali, tak ju nesmú hrať minimálne 5 rokov.
 • Neregistrovaní aktívni hráči, ktorí hrajú 7. ligu. Ak ju niekedy hrali, tak ju nesmú hrať minimálne 10 rokov.
 • Neregistrovaní aktívni hráči, ktorí hrajú 6. ligu. Ak ju niekedy hrali, tak ju nesmú hrať minimálne 15 rokov.
 • Neregistrovaní aktívni hráči, ktorí hrajú alebo hrali 5. ligu a vyššie si na tomto turnaji nezahrajú.
Ak nespĺnate podmienky účasti, neprihlasujte sa prosím, tento turnaj nie je určený pre vás.

Všetkých hráčov kontrolujeme cez databázu Slovenského stolnotenisového zväzu, vlastnú databázu, pinec.sk, facebook ..... Budeme striktne dbať na dodržiavanie stanovených pravidiel. Ak príde k porušeniu týchto pravidiel, bude hráč ihneď diskvalifikovaný.. V prípade ak táto skutočnosť bude zistená na turnaji, bude hráč okamžite vylúčený z turnaja bez nároku vrátenia štartového. Organizátor pri prezentácií môže skontrolovať správnosť údajov u neznámych hráčov podľa OP alebo iného dokladu. Žiadne výnimky už udeľovať nebudú. Poprosím prihlásených, ak by náhodou niekto zbadal v zozname prihlásených hráča, ktorý nespĺňa podmienky účasti, aby nás na to upozornil.

Zoznam prihlásených hráčov na turnaj - kliknite sem !!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Štartové:

Pre účastníkov turnaja  10 - v cene je občerstvenie:
 • 1 x obed - rizek + šalát  - 11:00 - 12:30
 • 1 x večera - parky + horčica + chlieb  - 16:00 - 17:00
 • 1 x 0,5 l 10° pivo alebo 1 x 0,5 l nealko.
 • káva zadarmo
 • Moznosť zakupenia TOMBOLOVYCH listkov  (hráči aj návštevnici turnaja)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt:

Buchan Miroslav
email: Miroslav.buchan@centrum.sk

tel: +421/950 807 215

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ! !!

https://stolnotenisovyturnaj.eu/turnaje/turnaj-boleraz/informacie-o-turnaji